SJO – Suomen Jousisoitinopettajat ry

Tervetuloa sivuillemme!

Suomen Jousisoitinopettajat ry:n tavoitteet ja toimintatavat

Suomen jousisoitonopettajat ry:n (SJO) toiminnan tarkoituksena on kehittää jousisoitinten opetusta ja edesauttaa jousisoittajien keskinäistä vuorovaikutusta Suomessa. Tätä tarkoitusta toteuttaakseen yhdistys levittää tietoa alaan liittyvistä kysymyksistä sekä edistää jousisoitinopettajien yhteydenpitoa koti- ja ulkomailla julkaisemalla jäsenlehteä, olemalla aktiivinen sosiaalisessa mediassa, järjestämällä kokouksia, opintopäiviä, kursseja, konsertteja ja yleensä pedagogisia tarkoitusperiä tukevaa toimintaa.

SJO järjestää vuosittain valtakunnalliset vuorovaikutuspäivät yhteistyössä suomalaisten musiikkioppilaitosten kanssa. Vuorovaikutuspäivien yhteydessä pidetään yhdistyksen lakisääteinen vuosikokous. Vuosina 2004-2013 yhdistyksen toimintaan kuului myös Viuluforum-tapahtuma, joka järjestettiin yhteistyössä Sibelius-Akatemian kanssa.

SJO on julkaissut vuodesta 1979 alkaen jäsenlehteä. Lehti on ilmestynyt vaihdellen 1-2 kertaa vuodessa, ja sen ulkoasu on kehittynyt monisteesta kirjapainossa painettuun alan aikakauslehteen. Nykyään lehti ilmestyy kerran vuodessa pääosin sähköisesti estafinland.fi -sivuilla sekä 200 kpl paperiversiona, joka jaetaan Vuorovaikutuspäivien yhteydessä ja toimitetaan postitse noin 50 musiikkioppilaitokseen maassamme.

SJO on aktiivinen European String Teachers Association (ESTA) jäsen.
ESTA International Central Board President valittiin marraskuussa 2020 ESTA Porto 2020 etäkonferenssina järjestämän yhdistyksen jäsenpalaverissa.
Kansainvälisen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin suomalainen jousipedagogi ja
SJO ry:n kunniajäsen Géza Szilvay.

ESTA Internationa Central Board President 2021 Géza Szilvay (FIN)

ESTA 2026 Helsinki on SJO:n tuleva kansainvälinen kongressiviikko.

ESTA Helsinki 2026 #estahelsinki2026
@estahelsinki2026
ESTA Helsinki 2026
#estahelsinki2026
@estahelsinki2026

ESTA:n sivuille: >>www.estastrings.org

>>Suomen jousisoitinopettajat ry:n säännöt